استخدام آبدارچی در گروه مشاورین بزرگ پاسارگاد

استخدام آبدارچی

تاریخ انتشار 1401/7/24

گروه مشاورین بزرگ پاسارگاد
گروه مشاورین بزرگ پاسارگاد
تهران
آیت الله کاشانی
وضعیت بیمه:
بیمه ندارد
میزان درآمد:
5000000 میلیون تومان
تعداد مورد نیاز:
1 نفر
نحوه همکاری:
تمام وقت
حداقل سابقه کاری:
2 سال
حداقل تحصیلات:
دیپلم
آدرس:
آیت الله کاشلنی موی میهان کیهان 5 بلوار شهید گنجی پلاک 36
توضیحات:
همراه با جای خواب و2 وعده غذا
ارسال درخواست همکاری