دماوندسربندان سید آباد

1/19
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد
دماوندسربندان سید آباد

دماوندسربندان سید آباد

تهاتر زمین (مسکونی)

1 ماه پیش

مبلغ فروش
توافقی
دماوند
محله
1000 متر
سال
خواب
طبقه
آدرس

شهر دماوند سید آباد.

توضیحات

دماوند سربندان سید اباد ‌ . اب برق گاز سره زمین هست . پنج تا استعلام ثبتی داره. سند تک برگ مشاع داره . مجوز ساخت ‌. مجوز دیوار کشی متری4000000

درخواست های بازدید

موردی یافت نشد

پیغام ها

موردی یافت نشد