تک ستاره برنزی

پکیج اقتصادی 3 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای مشاوران املاک به صرفه است

مبلغ

930,000

%40

558,000

تومان

تک ستاره برنزی

پکیج اقتصادی 6 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای مشاوران املاک به صرفه است

مبلغ

1,860,000

%40

1,116,000

تومان

تک ستاره برنزی

پکیج اقتصادی 12 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای مشاوران املاک به صرفه است

مبلغ

3,720,000

%40

2,232,000

تومان

دو ستاره نقره ای

پکیج اقتصادی 3 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای آژانس های املاکی که تعداد مشاور زیادی ندارند به صرفه است

مبلغ

2,895,000

%40

1,737,000

تومان

دو ستاره نقره ای

پکیج اقتصادی 6 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای آژانس های املاکی که تعداد مشاور زیادی ندارند به صرفه است

مبلغ

5,790,000

%40

3,474,000

تومان

دو ستاره نقره ای

پکیج اقتصادی 12 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای آژانس های املاکی که تعداد مشاور زیادی ندارند به صرفه است

مبلغ

11,580,000

%40

6,948,000

تومان

سه ستاره طلایی

پکیج اقتصادی 3 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای آژانس های املاکی که بین 4 تا 6 مشاور دارند به صرفه است

مبلغ

6,150,000

%40

3,690,000

تومان

سه ستاره طلایی

پکیج اقتصادی 6 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای آژانس های املاکی که بین 4 تا 6 مشاور دارند به صرفه است

مبلغ

12,300,000

%40

7,380,000

تومان

سه ستاره طلایی

پکیج اقتصادی 12 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای آژانس های املاکی که بین 4 تا 6 مشاور دارند به صرفه است

مبلغ

24,600,000

%40

14,760,000

تومان

چهار ستاره طلایی

پکیج اقتصادی 3 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای آژانس های املاکی که بین 8 تا 12 مشاور دارند به صرفه است

مبلغ

12,000,000

%40

7,200,000

تومان

چهار ستاره طلایی

پکیج اقتصادی 6 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای آژانس های املاکی که بین 8 تا 12 مشاور دارند به صرفه است

مبلغ

24,000,000

%40

14,400,000

تومان

چهار ستاره طلایی

پکیج اقتصادی 12 ماهه

این پکیج با توجه به تعداد و نرخ خدماتی که دارد برای آژانس های املاکی که بین 8 تا 12 مشاور دارند به صرفه است

مبلغ

48,000,000

%40

28,800,000

تومان

خرید آنلاین

داغ کردن آگهی

لینک دار کردن آگهی

بالا بردن آگهی

آقای مشاور

آقای فایلینگ

داغ کردن آگهی

داغ کردن آگهی چیست؟

آگهی هایی که برای شما ارزش بیشتری دارند می توانید داغ کنید تا بازدید بیشتری بگیرند.

آگهی داغ چه ویژگی دارد؟

این آگهی ها با توجه به لیبل داغ ترین که دارند از نظر ظاهری تفاوت دارند و متمایز هستند.

داغ کردن آگهی هزینه دارد؟

بله، برای هر آگهی داغ مبلغ 20.000 تومان می بایست پرداخت کنید ولی در بسته تخفیف دارند.

چه مدتی آگهی داغ می ماند؟

زمانی که آگهی داغ می شود به مدت یکماه داغ است و بعد از آن به حالت ساده بر می گردد.

بعد از داغ کردن بالا می آید؟

خیر، جابجا نمی شود ولی در فیلترهای اصلی صفحه جستجو می آید و بازدید بیشتری دارد.