آکادمی آقای املاک

آموزش خروج از بحران مشاورین املاک

آموزش خروج از بحران مشاورین املاک

مدرس
مهندس ایمان خدابخش

قیمت

300,000تومان

دوره آموزش املاک ؛با تدریس مهندس ایمان خدابخش

دوره آموزش املاک ؛با تدریس مهندس ایمان خدابخش

مدرس
مهندس ایمان خدابخش

قیمت

رایگان

نکات طلایی مالیات مشاورین املاک با استاد داود بیگی نژاد

نکات طلایی مالیات مشاورین املاک با استاد داود بیگی نژاد

مدرس
استاد داوود بیگی نژاد

قیمت

رایگان

دوره جامع آموزشی متقاعد سازی با استاد مجید مجیدی

دوره جامع آموزشی متقاعد سازی با استاد مجید مجیدی

مدرس
استاد مجید مجیدی

قیمت

1,300,000تومان

قیمت بعد از تخفیف

1,100,000 تومان

آموزش هوش هیجانی با دکتر داریوش سنقری

آموزش هوش هیجانی با دکتر داریوش سنقری

مدرس
دکتر داریوش سنقری

قیمت

340,000تومان

آموزش فروش املاک در اینستاگرام ؛با استاد احمد کلاته

آموزش فروش املاک در اینستاگرام ؛با استاد احمد کلاته

مدرس
استاد احمد کلاته

قیمت

رایگان

آموزش روش های تاثیر گذاری روی مخاطب با استاد بهزاد دربهشتی

آموزش روش های تاثیر گذاری روی مخاطب با استاد بهزاد دربهشتی

مدرس
استاد بهزاد دربهشتی

قیمت

580,000تومان

آموزش نکات طلایی بازار مسکن با عبدالله اوتادی

آموزش نکات طلایی بازار مسکن با عبدالله اوتادی

مدرس
استاد عبدالله اوتادی

قیمت

رایگان

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی ؛با استاد علی محمدی

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی ؛با استاد علی محمدی

مدرس
استاد علی محمدی

قیمت

600,000تومان

آموزش خطر  نادانسته ها در معاملات ملک

آموزش خطر نادانسته ها در معاملات ملک

مدرس
استاد محمدرضا قاسمی

قیمت

رایگان

آموزش فن بیان با استاد نغمه خسروی

آموزش فن بیان با استاد نغمه خسروی

مدرس
نغمه خسروی

قیمت

389,000تومان

آموزش متقاعد سازی چهار بعدی با دکتر داود ذوالقدر

آموزش متقاعد سازی چهار بعدی با دکتر داود ذوالقدر

مدرس
دکتر داوود ذوالقدر

قیمت

رایگان

دوره آموزشی جامع تجارت املاک ؛با استاد علیرضا عمویی

دوره آموزشی جامع تجارت املاک ؛با استاد علیرضا عمویی

مدرس
استاد علیرضا عمویی

قیمت

10,944,000تومان

آموزش شخصیت شناسی تخصصی املاک ؛با دکتر داریوش سنقری

آموزش شخصیت شناسی تخصصی املاک ؛با دکتر داریوش سنقری

مدرس
دکتر داریوش سنقری

قیمت

360,000تومان

قیمت بعد از تخفیف

230,000 تومان

دوره پیشرفته بیزینس کوچینگ املاک محمد علیزاده

دوره پیشرفته بیزینس کوچینگ املاک محمد علیزاده

مدرس
محمد علیزاده

قیمت

2,947,000تومان

قیمت بعد از تخفیف

972,510 تومان

دوره آموزشی سیر تا پیاز مشارکت در ساخت

دوره آموزشی سیر تا پیاز مشارکت در ساخت

مدرس
دکتر علیرضا بهشت آئین

قیمت

990,000تومان

آموزش زبان بدن در مذاکرات با استاد نغمه خسروی

آموزش زبان بدن در مذاکرات با استاد نغمه خسروی

مدرس
نغمه خسروی

قیمت

394,000تومان

آموزش فروش اینترنتی ملک ؛با محمدرضا شایگان

آموزش فروش اینترنتی ملک ؛با محمدرضا شایگان

مدرس
محمدرضا شایگان

قیمت

25,000,000تومان

آموزش پوشش مناسب مشاورین املاک ؛ با استاد بهرام گلستانی

آموزش پوشش مناسب مشاورین املاک ؛ با استاد بهرام گلستانی

مدرس
بهرام گلستانی

قیمت

887,000تومان

دوره انتخاب، مناسب مدیران و مشاوران املاک؛ با استاد احمد انصاری

دوره انتخاب، مناسب مدیران و مشاوران املاک؛ با استاد احمد انصاری

مدرس
استاد احمد انصاری

قیمت

رایگان

دوره آموزشی جامع مدیریت شبکه های اجتماعی  ؛با استاد مهران صارمی نیا

دوره آموزشی جامع مدیریت شبکه های اجتماعی ؛با استاد مهران صارمی نیا

مدرس
استاد مهران صارمی نیا

قیمت

497,000تومان

قیمت بعد از تخفیف

157,000 تومان

آموزش کاربردی مشارکت در ساخت ویژه مشاوران املاک؛ با استاد مهدی توانا

آموزش کاربردی مشارکت در ساخت ویژه مشاوران املاک؛ با استاد مهدی توانا

مدرس
استاد مهدی توانا

قیمت

رایگان

آموزش 17 تکنیک طلایی ارتباط ؛ با استاد بهرام گلستانی

آموزش 17 تکنیک طلایی ارتباط ؛ با استاد بهرام گلستانی

مدرس
بهرام گلستانی

قیمت

رایگان

آموزش ابزارهای پولساز گوشی برای اینستاگرام؛ با تدریس استاد مهران صارمی نیا

آموزش ابزارهای پولساز گوشی برای اینستاگرام؛ با تدریس استاد مهران صارمی نیا

مدرس
استاد مهران صارمی نیا

قیمت

150,000تومان

قیمت بعد از تخفیف

97,000 تومان