دوره پیشرفته بیزینس کوچینگ املاک

دوره پیشرفته بیزینس کوچینگ املاک

خرید این دوره
 1. کوچینگ مشاورین املاک

  1. قسمت اول

   17:46
  2. قسمت دوم

   22:27
  3. قسمت سوم

   19:24
  4. قسمت چهارم

   13:05
  5. قسمت پنجم

   17:46
  6. قسمت ششم

   33:37
  7. قسمت هفتم - فنون مذاکره

   19:24

✅تحلیل رفتار مشتریان
✅ تحلیل بازار املاک
✅تحلیل بازار های مالی
✅سیستم فروش متخصص
✅تبلیغات هوشمند
✅فنون مذاکراتی پیشرفته
✅رفتار شناسی مشتری
✅مبایعه نامه نویسی
✅قرار داد نویسی
✅منوپلینگ فایل ها
✅کارشناسی املاک
✅فن بیان
✅سرویس دهی
✅کارشناسی تخصصی املاک
✅نهایی سازی فروش
✅فنون مذاکراتی پیشرفته