آکادمی آقای املاک

آموزش خروج از بحران مشاورین املاک

آموزش خروج از بحران مشاورین املاک

مدرس
مهندس ایمان خدابخش

قیمت

300,000تومان

دوره آموزش املاک ؛با تدریس مهندس ایمان خدابخش

دوره آموزش املاک ؛با تدریس مهندس ایمان خدابخش

مدرس
مهندس ایمان خدابخش

قیمت

رایگان

کارگاه آموزش مشاورین املاک با مهندس ایمان خدابخش در شیراز

کارگاه آموزش مشاورین املاک با مهندس ایمان خدابخش در شیراز

مدرس
مهندس ایمان خدابخش

قیمت

300,000تومان

نکات طلایی مالیات مشاورین املاک با استاد داود بیگی نژاد

نکات طلایی مالیات مشاورین املاک با استاد داود بیگی نژاد

مدرس
استاد داوود بیگی نژاد

قیمت

رایگان

دوره جامع آموزشی متقاعد سازی با استاد مجید مجیدی

دوره جامع آموزشی متقاعد سازی با استاد مجید مجیدی

مدرس
استاد مجید مجیدی

قیمت

1,300,000تومان

قیمت بعد از تخفیف

1,100,000 تومان

آموزش هوش هیجانی با دکتر داریوش سنقری

آموزش هوش هیجانی با دکتر داریوش سنقری

مدرس
دکتر داریوش سنقری

قیمت

340,000تومان

آموزش فروش املاک در اینستاگرام ؛با استاد احمد کلاته

آموزش فروش املاک در اینستاگرام ؛با استاد احمد کلاته

مدرس
استاد احمد کلاته

قیمت

رایگان

آموزش روش های تاثیر گذاری روی مخاطب با استاد بهزاد دربهشتی

آموزش روش های تاثیر گذاری روی مخاطب با استاد بهزاد دربهشتی

مدرس
استاد بهزاد دربهشتی

قیمت

580,000تومان

آموزش نکات طلایی بازار مسکن با عبدالله اوتادی

آموزش نکات طلایی بازار مسکن با عبدالله اوتادی

مدرس
استاد عبدالله اوتادی

قیمت

رایگان

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی ؛با استاد علی محمدی

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی ؛با استاد علی محمدی

مدرس
استاد علی محمدی

قیمت

600,000تومان

آموزش خطر  نادانسته ها در معاملات ملک

آموزش خطر نادانسته ها در معاملات ملک

مدرس
استاد محمدرضا قاسمی

قیمت

رایگان

آموزش فن بیان با استاد نغمه خسروی

آموزش فن بیان با استاد نغمه خسروی

مدرس
نغمه خسروی

قیمت

389,000تومان

آموزش متقاعد سازی چهار بعدی با دکتر داود ذوالقدر

آموزش متقاعد سازی چهار بعدی با دکتر داود ذوالقدر

مدرس
دکتر داوود ذوالقدر

قیمت

رایگان

دوره آموزشی جامع تجارت املاک ؛با استاد علیرضا عمویی

دوره آموزشی جامع تجارت املاک ؛با استاد علیرضا عمویی

مدرس
استاد علیرضا عمویی

قیمت

10,944,000تومان

آموزش شخصیت شناسی تخصصی املاک ؛با دکتر داریوش سنقری

آموزش شخصیت شناسی تخصصی املاک ؛با دکتر داریوش سنقری

مدرس
دکتر داریوش سنقری

قیمت

360,000تومان

قیمت بعد از تخفیف

230,000 تومان

دوره پیشرفته بیزینس کوچینگ املاک محمد علیزاده

دوره پیشرفته بیزینس کوچینگ املاک محمد علیزاده

مدرس
محمد علیزاده

قیمت

2,947,000تومان

قیمت بعد از تخفیف

972,510 تومان

دوره آموزشی سیر تا پیاز مشارکت در ساخت

دوره آموزشی سیر تا پیاز مشارکت در ساخت

مدرس
دکتر علیرضا بهشت آئین

قیمت

990,000تومان

آموزش زبان بدن در مذاکرات با استاد نغمه خسروی

آموزش زبان بدن در مذاکرات با استاد نغمه خسروی

مدرس
نغمه خسروی

قیمت

394,000تومان

آموزش تدوین برنامه بازاریابی ؛با استاد مهدی سیاح نیا

آموزش تدوین برنامه بازاریابی ؛با استاد مهدی سیاح نیا

مدرس
استاد مهدی سیاح نیا

قیمت

150,000تومان

آموزش فروش اینترنتی ملک ؛با محمدرضا شایگان

آموزش فروش اینترنتی ملک ؛با محمدرضا شایگان

مدرس
محمدرضا شایگان

قیمت

25,000,000تومان

آموزش سخنوری ؛با تدریس استاد احمد فاضلی

آموزش سخنوری ؛با تدریس استاد احمد فاضلی

مدرس
استاد احمد فاضلی

قیمت

670,000تومان

آموزش عشق ماندگار ؛با استاد احمدرضا شجاعی

آموزش عشق ماندگار ؛با استاد احمدرضا شجاعی

مدرس
استاد احمدرضا شجاعی

قیمت

360,000تومان

قیمت بعد از تخفیف

99,000 تومان

آموزش آداب تشریفات با مشتری ؛با استاد بهرام گلستانی

آموزش آداب تشریفات با مشتری ؛با استاد بهرام گلستانی

مدرس
بهرام گلستانی

قیمت

887,000تومان

آموزش گام های راه اندازی فروشگاه آنلاین؛ با استاد مهران صارمی نیا

آموزش گام های راه اندازی فروشگاه آنلاین؛ با استاد مهران صارمی نیا

مدرس
استاد مهران صارمی نیا

قیمت

رایگان