آموزش هوش ملکی

خرید این دوره
  1. آموزش هوش ملکی

    1. درآمد غیر فعال و درآمد فعال

    2. زمان خرید و فروش املاک

    3. ساخت و ساز اصولی املاک

سرفصل هایی که در این دوره یاد خواهید گرفت: 
✅حقوقی املاک
✅اطلاعات
✅شهرداری
✅شهرسازی
✅ساختمانی
✅پنه بندی شهرداری
✅طرح تفضیلی ها
✅قوانین و مقررات
✅معماری
✅عمران
✅متریال
✅طراحی داخل
✅فنون مذاکراتی املاک
✅مدیریت سرمایه املاک
✅ساخت
✅سیستم فروش املاک