زمین مسکونی دارای پروانه ساخت ویو بی نظیر

1/1
زمین مسکونی دارای پروانه ساخت ویو بی نظیر

زمین مسکونی دارای پروانه ساخت ویو بی نظیر

خرید و فروش زمین (مسکونی)

مبلغ فروش
1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,400,000
رشت
محله
500 متر
سال 1400
خواب
طبقه
آدرس

فومن

توضیحات

دارای مدارک معتبر کامل و امتیازات اب برق گاز تلفن بر خیابان اصلی چشم انداز طبیعی دست نیافتنی جاده قلعه رودخان **فروش فوق العاده**

درخواست فروش ملک