عکس پیشفرض

مغازه تجاری سند ششدانگ

خرید و فروش مغازه (تجاری)

مبلغ فروش
700,000,000 تومان
قیمت هر متر
18,421,052
خراسان شمالی
محله
38 متر
سال
خواب
طبقه
آدرس

شیروان خ ورزش

توضیحات

مغازه تجاری سند ششدانگ سفت کاری شده درب کرکره ای نصب شده

مستاجر هستم دنبال خونه میگردم