معرفی محله ی نیاوران

نقاشی ساختمان کاغذ دیواری کلی جزیی

1400/3/10

پیمانکار
تزئیناتی
کاغذ دیواری
تهران
نیاوران

با دقت زیاد و سلیقه در کمترین زمان ممکن خوش برخورد و امین کارهای جزیی و کلی با سابقه کاری بالا اکیپ منظم و سر وقت تحویل کار کار نما رنگ استخر روغنی پلاستیک اکرولیک و کیلر سیلر منطقه نیاوران پاسدارن بوستانها تجریش اندرزگو الهیه اختیاریه جهانتاب دروس احتشامیه صدر قیطریه مفیدی ***********