عکس پیشفرض

پیمانکاری خاکبرداری وخاکریزی

خاک برداری و گود برداری (ساختمانی)

3 هفته پیش

تهران
تهرانپارس
آدرس

تهران،تهرانپارس

توضیحات

گروه پیمانکاری ولی زاده متخصص در امور خاکبرداری وخاکریزی،تخریب مصالح ساختمانی

سوپر اپلیکیشن آقای املاک