اجاره مغازه ۶۰ متری صافکاری نقاشی (درکه)

1/6
اجاره مغازه ۶۰ متری صافکاری نقاشی (درکه)
اجاره مغازه ۶۰ متری صافکاری نقاشی (درکه)
اجاره مغازه ۶۰ متری صافکاری نقاشی (درکه)
اجاره مغازه ۶۰ متری صافکاری نقاشی (درکه)
اجاره مغازه ۶۰ متری صافکاری نقاشی (درکه)
اجاره مغازه ۶۰ متری صافکاری نقاشی (درکه)

اجاره مغازه ۶۰ متری صافکاری نقاشی (درکه)

رهن و اجاره مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ رهن
توافقی
مبلغ اجاره
توافقی
تهران
درکه
60 متر
سال 1389
توضیحات

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ من به جای شما کل منطقه را گشته ام @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ درکه، خیابان کوهپایه ۶۰ متر مغازه صافکاری نقاشی فعال و آماده کار امکان پارک دو ماشین در داخل مغازه تابلو خور بسیار عالی آب و هوای بسیار عالی و فوق العاده فضای اختصاصی بزرگ در جلوی مغازه @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ مناسب صافکاری و نقاشی @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ در محیطی تعمیرگاهی و پر مشتری @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ۲۰۰ میلیون رهن و ۱۵ میلیون اجاره ۳۰۰ میلیون رهن و ۱۲ میلیون اجاره @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ مشاور حرفه ای منطقه یک امین دانشی تماس ۲۴ ساعته @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ موارد بسیار متنوع و مناسب با بودجه شما @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ثبت نظر