عکس پیشفرض

خریدار ملک تجاری یا مسکونی

خرید و فروش مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
1,300,000,000 تومان
پردیس
تهرانپارس
متر
سال
خواب
طبقه