برق صنعتی و ساختمانی دوربین سیستم حفاظتی

1/1
برق صنعتی و ساختمانی دوربین سیستم حفاظتی

برق صنعتی و ساختمانی دوربین سیستم حفاظتی

دوربین مدار بسته (تاسیساتی)

تهران
سازمان برنامه شمالی
توضیحات

برق صنعتی و ساختمانی. دوربین +انتقال تصویر سیستم حفاظتی کنترل با گوشی مونتاژ تابلو تعمیر دستگاه های صنعتی. فرز رادیال و.. برق ساختمان عیب یابی و تعمیر **(پنج شنبه ها تعمیرات برق ساختمان به نیت امام زمان رایگان می باشد )**