فروش کارگاه 90 متری اوقاف, خیابان والائیان شمالی نرسیده به 30 متری دوم

فروش کارگاه 90 متری اوقاف, خیابان والائیان شمالی نرسیده به 30 متری دوم

خرید و فروش انبار (صنعتی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
260,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,888,888 تومان
تهران
محله
90 متر
توضیحات

مشاورین مسکن بزرگ دوستان زیر زمین کارگاه نجاری اب برق گاز تلفن ۳ متر ارتفاع درب مستقل ورودی ۱ متری

ثبت نظر