بنایی،موزاییک سیمان کاری دیوار چینی سرامیک سنگ

1/2
بنایی،موزاییک سیمان کاری دیوار چینی سرامیک سنگ
بنایی،موزاییک سیمان کاری دیوار چینی سرامیک سنگ

بنایی،موزاییک سیمان کاری دیوار چینی سرامیک سنگ

پیمانکار بنایی (ساختمانی)

تهران
تهرانپارس
توضیحات

انجام تمام خدمات بنایی مستقیم با استاد کار کاشی و سرامیک موزاییک کاری (پلیمری،واش بتن،ساده،پرسی،سیمانی،طرح دار) دوغ آب و بندکشی نصب انواع نرده سیمانی باغچه و محوطه سنگ سنگ آنتیک چینی (آجر سفال،بلوک،،فشاری،گری) انجام طاق ضربی تیغه چینی سیمان کاری (آستر و رویه) سیمان تگری سیمان کاری سقف سیمان کشی پشت بام کف سازی گچ کاری جدول بندی اجرای باغچه اجرای پیاده رو اصلاح شیب پشت بام تخریب با مصالح و بدون مصالح تغییرات و تعمیرات در اسرع وقت کار در حومه تهران پذیرفته میشود

ثبت نظر