بر دربند ٢٥٣ دونبش موقعيت تجاري

بر دربند ٢٥٣ دونبش موقعيت تجاري

خرید و فروش کلنگی (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
437,500,000 تومان
تهران
دربند
24 متر
توضیحات

بر دربند ٢٥٣ متر دونبش پهنه ام ١١٤ ٣ واحد ١٥٠ متري ٢ خوابه يكواحد ٥٠ متري سوييت گذر ٢٠ متري ، سند شخصي دستور نقشه اداري تجاري

ثبت نظر