گچ کاری گچکاری بنایی سرامیک کاری کاشی کاری نقاشی

1/2
گچ کاری گچکاری بنایی سرامیک کاری کاشی کاری نقاشی
گچ کاری گچکاری بنایی سرامیک کاری کاشی کاری نقاشی

گچ کاری گچکاری بنایی سرامیک کاری کاشی کاری نقاشی

پیمانکار بنایی (ساختمانی)

تهران
صادقیه
توضیحات

گچکاری، سیمان‌کاری، کاشی‌کاری و سرامیک، طراحی، اجرا و تعمیر نمای ساختمان، ایزوگام و قیرگونی، تخریب، گود برداری و سازهٔ نگهبان، ساخت و نصب و تعمیر در و پنجره و توری

ثبت نظر