اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا

1/18
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا
اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا

اجاره ویلا جنگلی۳۰۰ تا جنگل۳۰ک تا دریا

رهن و اجاره ویلا (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

اجاره روزانه
اجاره مبله
مبلغ رهن
توافقی
مبلغ اجاره
توافقی
نکا
محله
90 متر
1 خواب
توضیحات

ویلا دارای پارکینگ برای ۵ خودرو ، لوازم آشپزی و رختخواب و دارای یک اتاق خواب

ثبت نظر