فروش کلنگی خیابان فردوسی

فروش کلنگی خیابان فردوسی

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
14,840,000,000 تومان
قیمت هر متر
14,000,000 تومان
تهران
فردوسی
1060 متر
توضیحات

۱۰۶۰ متر بابر ۳۴ متر تخلیه بنگاه مرکزی امیریه جنب مخابرات

ثبت نظر