۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی روی ارتفاع

1/8
۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی روی ارتفاع
۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی روی ارتفاع
۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی روی ارتفاع
۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی روی ارتفاع
۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی روی ارتفاع
۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی روی ارتفاع
۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی روی ارتفاع
۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی روی ارتفاع

۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی روی ارتفاع

خرید و فروش زمین (مسکونی)

9 ماه پیش

مبلغ فروش
4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,886,639 تومان
رستم‌آباد (گیلان)
محله
1235 متر
توضیحات

۱۲۳۵متر زمین کاملا مسکونی رو ارتفاع. مدارک کامل آماده ساخت دوویلا بهترین منطقه شهرستان. چوبر

ثبت نظر