پیمانکاری بهنام امیدفر

1/2
پیمانکاری بهنام امیدفر
پیمانکاری بهنام امیدفر

پیمانکاری بهنام امیدفر

پیمانکار تخریب (ساختمانی)

تهران
پیروزی
توضیحات

آماده به همکاری در زمینه های تخریب ، خرید آهن آلات ساختمانی، خاکبرداری و گودبرداری میباشد. ۰۹۱۲۵۴۶۹۴۷۹ اینستاگرام behnam.contractor@

ثبت نظر