فروش زمین ۱۴۰ متر دهپن

فروش زمین ۱۴۰ متر دهپن

خرید و فروش زمین (مسکونی)

1 هفته پیش

مبلغ فروش
520,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,714,285 تومان
کرمانشاه
محله
140 متر
توضیحات

زمین دوبر واقع در دهپن انتهای خیابان بهداشت ۱۴۰ متری پی کنده شده