350متر کلنگی تجمیعی نصف نقد نصف تهاتر

1/2
350متر کلنگی تجمیعی نصف نقد نصف تهاتر
350متر کلنگی تجمیعی نصف نقد نصف تهاتر

350متر کلنگی تجمیعی نصف نقد نصف تهاتر

خرید و فروش مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
45,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
128,571,428 تومان
تهران
آزادی
350 متر
قبل از 1370
توضیحات

ملک کلنگی اررنده فرصت سرمایه گذاری یا ساخت با توجیه اقتصادی صددرصدی تک مالک ۶دانگ تک برگ بر اصلی خیابان زیر قیمت منطقه فروشنده واقعی قابلیت ساخت ۶ طبقه تجمیع دو پلاک دارای ۳۰ متر تجاری امکان تهاتر بخشی از مبلغ با ملک ارزنده وجود دارد در مورد نصف مشارکت هم می شود مذاکره کرد پهنهm

شماره پشتیبانی

تماس بگیرید

ثبت نظر