زمین مسکونی فروشی

کد آگهی
11111

خرید و فروش زمین (مسکونی)

5 ماه پیش

مبلغ فروش
200,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,538,461 تومان
شاهرود
محله
130 متر
توضیحات

شاهرود روستای ابرسیج زمین مسکونی ۱۳۰متر دارای آب برق گاز مناسب

ثبت نظر