فروش زمين ٢٤٠ متري مناسب براي سرمايه گذاري

1/6
فروش زمين ٢٤٠ متري مناسب براي سرمايه گذاري
فروش زمين ٢٤٠ متري مناسب براي سرمايه گذاري
فروش زمين ٢٤٠ متري مناسب براي سرمايه گذاري
فروش زمين ٢٤٠ متري مناسب براي سرمايه گذاري
فروش زمين ٢٤٠ متري مناسب براي سرمايه گذاري
فروش زمين ٢٤٠ متري مناسب براي سرمايه گذاري

فروش زمين ٢٤٠ متري مناسب براي سرمايه گذاري

خرید و فروش زمین (مسکونی)

3 ماه پیش

مبلغ فروش
720,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,000,000 تومان
آمل
محله
240 متر
سال 1400
توضیحات

موقعيتش عاليه براي سرمايه گذاري بافتش مسكونيه تفكيك شدست محيط و منطقه اش ساكت و آروم و دنجه كاملا غير بومي

ثبت نظر