فروشنده و تامین کننده ملزومات برق صنعتی و روشنایی ( سیم و کابل )

1/4
فروشنده و تامین کننده ملزومات برق صنعتی و روشنایی ( سیم و کابل )
فروشنده و تامین کننده ملزومات برق صنعتی و روشنایی ( سیم و کابل )
فروشنده و تامین کننده ملزومات برق صنعتی و روشنایی ( سیم و کابل )
فروشنده و تامین کننده ملزومات برق صنعتی و روشنایی ( سیم و کابل )

فروشنده و تامین کننده ملزومات برق صنعتی و روشنایی ( سیم و کابل )

پیمانکار برق و الکتریک (تاسیساتی)

تهران
لاله زار
آدرس

لاله زار جنوبی پاساژ بزرگ نور

توضیحات

برق و صنعت کسری تهیه و توزیع کلیه ملزومات برق صنعتی و روشنایی ( انواع کلید و پریز ) ( سیم و کابل ) با برندهای معتبر ایرانی و اروپایی و انواع اسکلت تابلو برق و کنتور با تاییدیه توانیر با بهترین قیمت و تسویه حساب بصورت چک صیادی لاله زارجنوبی نور ایلخانی