ولیعصر ، تجریش،مغازه ۲۰متر ،

ولیعصر ، تجریش،مغازه ۲۰متر ،

خرید و فروش مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
600,000,000 تومان
تهران
فرشته
20 متر
سال 1380
توضیحات

هوالرزاق ولیعصر ، نرسیده به تجریش مغازه ۲۰متر کف ملکیت و سرقفلی پاخور عالی لطفاً همکاران گرامی تماس نگیرند

ثبت نظر