فروش زمین سند دار مسکونی

1/10
فروش زمین سند دار مسکونی
فروش زمین سند دار مسکونی
فروش زمین سند دار مسکونی
فروش زمین سند دار مسکونی
فروش زمین سند دار مسکونی
فروش زمین سند دار مسکونی
فروش زمین سند دار مسکونی
فروش زمین سند دار مسکونی
فروش زمین سند دار مسکونی
فروش زمین سند دار مسکونی

فروش زمین سند دار مسکونی

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر
5,185,185 تومان
بندر انزلی
محله
270 متر
توضیحات

سند دار مسکونی ویلایی

ثبت نظر