اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی

1/11
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی
اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی

اجاره مسکونی با موقعیت اداری زرتشت شرقی

رهن و اجاره آپارتمان (اداری)

7 ماه پیش

مبلغ رهن
2,000,000,000 تومان
مبلغ اجاره
1 تومان
تهران
بهجت آباد
سال 1370
بیش از ۶ خواب
توضیحات

۲۵۰ متر نورگیر شمالی و جنوبی ۴طبقه تک واحدی قابل تبدیل

ثبت نظر