وبلاگ آقای املاک
ساخت ونصب کانال کولروتهویه،فن کوئل،داکت اسپیلت
ساخت ونصب کانال کولروتهویه،فن کوئل،داکت اسپیلت

ساخت ونصب کانال کولروتهویه،فن کوئل،داکت اسپیلت

1399/6/27

پیمانکار
تاسیساتی
کانال سازی
تهران
جی

ساخت ونصب کانال کولروتهویه،فن کوئل،داکت اسپیلت ساخت ونصب انواع کانال گردصنعتی وانواع هوداستیل ساخت ونصب انواع دریچه تنظیم هوا،زیرفن کوئل وبازدید فروش ونصب انواع فلکسی وانواع عایق انواع ورق کاری،شوتینگ،فلاشینگ،قرنیز (دراسرع وقت وبانازل ترین قیمت پذیرفته میشود)