خدمات مهندسی نقشه برداری فقط در استان خوزستان

1/2
خدمات مهندسی نقشه برداری فقط در استان خوزستان
خدمات مهندسی نقشه برداری فقط در استان خوزستان

خدمات مهندسی نقشه برداری فقط در استان خوزستان

پیمانکار برق و الکتریک (تاسیساتی)

تهران
دانشگاه شریف
توضیحات

انجام کلیه امور نقشه برداری "فقط" در استان خوزستان آماده جهت همکاری با شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران انجام امور نقشه برداری ثبتی(4 میخ و ) UTM با GPS مولتی فرکانس همراه با تاییدیه SSBR جهت ارائه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اخذ سند تک برگ و دوربین توتال استیشن انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری ساختمانی، بیمارستان، پست برق اعم از اجرای فنداسیون ها، آکس بندی ستون ها، شاغولی ستون ها و ها پیاده سازی مسیر تاسیسات سقفی، تاسیسات زمینی(فاضلاب، کاندوئیت بانک و و محوطه سازی انجام صفر تا 100 امور نقشه برداری سوله های صنعتی (فنداسیون، پداستال، انکرباکس، انکربولت، نصب و شاغولی ستون ها، تنظیمات تیرهای کرین گیردر) نقشه برداری نصب کلیه تجهیزات دقیق صنعتی برداشت ازبیلت برداشت توپوگرافی، پروفیل طولی و عرضی محاسبات حجم خاکریزی و خاکبرداری توسط نرم افزار Civil 3d و Excel تهیه نقشه های ازبیلت مسیر جاده، خط لوله، ابنیه، سازه های صنعتی، ساختمانی و تفکیک اراضی کشاورزی استفاده از تجهیزات پیشرفته و بروز نقشه برداری

ثبت نظر