مغازه تجاری سند ششدانگ

خرید و فروش مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
700,000,000 تومان
قیمت هر متر
18,421,052 تومان
خراسان شمالی
محله
38 متر
توضیحات

مغازه تجاری سند ششدانگ سفت کاری شده درب کرکره ای نصب شده

ثبت نظر