زمین در منطقه توریستی چماچای شفت

زمین در منطقه توریستی چماچای شفت

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
3,700,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,894,736 تومان
شفت
محله
950 متر
توضیحات

دارای سند رسمی مربوط به سال ۱۳۲۶ مسکونی دارد(با مدارک و مجوز های مربوطه) دو بر منطقه ای اختصاصی، ساکت، ویوی بسیار زیبا و روی تپه)

ثبت نظر