حمل نخاله ومصالح ساختمانی باخاور

1/1
حمل نخاله ومصالح ساختمانی باخاور

حمل نخاله ومصالح ساختمانی باخاور

پیمانکار حمل نخاله و مصالح (ساختمانی)

تهران
ستارخان
توضیحات

حمل نخاله وکلیه مصالح ساختمانی باخاورماسه شن آجر پوکه بلوک کول باکارگربدون کارگرخاوریه لبه ودولبه فقط جنوب تهران وغرب تهران با نازلترین قیمت

ثبت نظر