بازسازی ملک مسکونی و تجاری و اداری با نقشه مهندسی و متد روز دنیا

املاک کفی دپارتمان بزرگ هاشمی

بازسازی ملک مسکونی و تجاری و اداری با نقشه مهندسی و متد روز دنیا

بازسازی (ساختمانی)

تهران
جنت آباد جنوبی
آدرس

جنت اباد جنوبی خیابان نیرو

نام: علی خسروی

نام آژانس: املاک کفی دپارتمان بزرگ هاشمی

کد: alikhosravi

علی خسروی
ارتباط با مشاور املاک