زمین به متراژبالا ۷۳۰۰متر به صورت یک جا

1/3
زمین به متراژبالا ۷۳۰۰متر به صورت یک جا
زمین به متراژبالا ۷۳۰۰متر به صورت یک جا
زمین به متراژبالا ۷۳۰۰متر به صورت یک جا

زمین به متراژبالا ۷۳۰۰متر به صورت یک جا

خرید و فروش زمین (مسکونی)

1 ماه پیش

مبلغ فروش
توافقی
ماسال
محله
7300 متر
توضیحات

موقعیت مکانی عالی امتیازات کامل مسکونی

ثبت نظر