زمین مناسب ساخت مسکونی در خیابان امیرکبیرکاشان

1/3
زمین مناسب ساخت مسکونی در خیابان امیرکبیرکاشان
زمین مناسب ساخت مسکونی در خیابان امیرکبیرکاشان
زمین مناسب ساخت مسکونی در خیابان امیرکبیرکاشان

زمین مناسب ساخت مسکونی در خیابان امیرکبیرکاشان

خرید و فروش زمین (مسکونی)

5 ماه پیش

مبلغ فروش
9,369,000,000 تومان
قیمت هر متر
27,394,736 تومان
کاشان
محله
342 متر
آدرس

خیابان امیرکبیر- حوالی میدان عامریه- جنب مخابرات- ابتدای کوچه پارس

توضیحات

زمین خوش نقشه رو به خیابان-شمالی - در خیابان امیرکبیر- حوالی میدان عامریه- جنب مخابرات- ابتدای کوچه پارس تخفیف پای مذاکره و برای خریدار واقعی