جوشکاری خورده کاری اسکلت و سوله

1/2
جوشکاری خورده کاری اسکلت و سوله
جوشکاری خورده کاری اسکلت و سوله

جوشکاری خورده کاری اسکلت و سوله

پیمانکار جوشکاری (ساختمانی)

تهران
یافت آباد
توضیحات

سلام هموطن گرامی هرگونه خدمات مربوط ب آهن و سازه های آهنی جوشکاری و برشکاری ساخت و نصب اسکلت و سوله حتی خورده کاری و تعمیرات در تمام نقاط تهران کرج و حومه ۲۴ساعته پاسخگویی شما هستیم لطفاً فقط تماس بگیرید پیروز و سر بلند باشید

ثبت نظر