۲۰۰۰متر زمین کشاورزی دارای سند

1/4
۲۰۰۰متر زمین کشاورزی دارای سند
۲۰۰۰متر زمین کشاورزی دارای سند
۲۰۰۰متر زمین کشاورزی دارای سند
۲۰۰۰متر زمین کشاورزی دارای سند

۲۰۰۰متر زمین کشاورزی دارای سند

خرید و فروش زمین (مسکونی)

9 ماه پیش

مبلغ فروش
600,000,000 تومان
قیمت هر متر
300,000 تومان
رستم‌آباد (گیلان)
محله
2000 متر
توضیحات

۲۰۰۰متر زمین کشاورزی دارای سند

ثبت نظر