٢٠٠ متر مغازه بورس مبلمان شریعتى میرداماد تا قلهک

٢٠٠ متر مغازه بورس مبلمان شریعتى میرداماد تا قلهک

رهن و اجاره مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ رهن
1,000,000,000 تومان
مبلغ اجاره
200,000,000 تومان
تهران
ظفر
200 متر
سال 1394
توضیحات

مناسب مبلمان ، لوازم خانگى ، کالاى خواب در صورت تماس فایل هاى مختلف با متراژ هاى مختلف معرفى میگردد قرارداد بلند مدت کارشناس تجارى خیابان شریعتى (بهمن) مسکن مینا

ثبت نظر