زمین مسکونی در قلعه رودخان

زمین مسکونی در قلعه رودخان

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
1,111 تومان
قیمت هر متر
3 تومان
فومن
محله
300 متر
توضیحات

۳۰۰ متر زمین دور دیوار مسکونی پروانه ساخت مدارک کامل مناسب سرمایه گذاری

ثبت نظر