1/1
کانال سازی کولر

کانال سازی کولر

کانال سازی (تاسیساتی)

تهران
صادقیه
توضیحات

کارگاه صنعتی نوری ✅ساخت و نصب انواع کانال کولر و هواکش ✅ساخت و نصب انواع دریچه گرد و چهارگوش ✅تعمیر و نصب و راه اندازی کولر ✅ساخت و نصب شوتینگ ✅ساخت و نصب انواع هودهای صنعتی ✅ساخت و نصب انواع فلاشینگ

سوپر اپلیکیشن آقای املاک