فروش شالیزار درشهرودکلاه

فروش شالیزار درشهرودکلاه

کد آگهی
112

تهاتر زمین (مسکونی)

2 هفته پیش

مبلغ فروش
700,000,000 تومان
قیمت هر متر
985,915 تومان
قائم شهر
محله
710 متر
توضیحات

زمین هرساله کشت میشه و دور برش محصوره داخل محل و تو روستای زیبا و تو ریستی شهرودکلاه هست با خونه یا اپارتمان تهاتر میکنم .