فروش زمین بخش ۹ ذالفقاری

فروش زمین بخش ۹ ذالفقاری

خرید و فروش زمین (مسکونی)

5 روز پیش

مبلغ فروش
300,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,500,000 تومان
آبادان
محله
200 متر
توضیحات

فروش یک قطعه زمین ۲۰۰ متری اطراف کاملا ساخته شده آب و برق و گاز موجود