بازسازی مهندسی..تخریب اصولی

1/1
بازسازی مهندسی..تخریب اصولی

بازسازی مهندسی..تخریب اصولی

پیمانکار بازسازی (ساختمانی)

تهران
پونک
توضیحات

سلام قصد تعمیرات اساسی یا خرده کار دارید با ما مشاوره کنید ۱_اماده تخریب وکنده کاری جهت واحدهای مسکونی واداری وتجاری شما هستیم ۲_اکیپ هاومجریان مورد نیاز خودرا جهت انجام کارهای ایزوگام ونقاشی از ما بخاهید ۳-متعهد وخوش قولیم شب عید نباشید اسرع وقت انجام میشه

ثبت نظر