زمین با موقعیت عالی در اداره نوغان بندرانزلی

1/1
زمین با موقعیت عالی در اداره نوغان بندرانزلی

زمین با موقعیت عالی در اداره نوغان بندرانزلی

خرید و فروش زمین (مسکونی)

2 ماه پیش

مبلغ فروش
11,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
16,763,848 تومان
بندر انزلی
محله
686 متر

ثبت نظر