۸۶۵ متر زمین سنددار در گیلان - روستای مردخه شهرستان شفت

1/4
۸۶۵ متر زمین سنددار در گیلان - روستای مردخه شهرستان شفت
۸۶۵ متر زمین سنددار در گیلان - روستای مردخه شهرستان شفت
۸۶۵ متر زمین سنددار در گیلان - روستای مردخه شهرستان شفت
۸۶۵ متر زمین سنددار در گیلان - روستای مردخه شهرستان شفت

۸۶۵ متر زمین سنددار در گیلان - روستای مردخه شهرستان شفت

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,965,317 تومان
شفت
محله
865 متر
توضیحات

۸۶۵ متر سنددار پر از درختان میوه منطقه خوش آب هوا

ثبت نظر