۱۷۰ متر زمین بلوار پارک جنگلی

۱۷۰ متر زمین بلوار پارک جنگلی

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
1,200,000 تومان
قیمت هر متر
7,058 تومان
کرمان
محله
170 متر
توضیحات

۱۷ متر بر بلوار دو نبش ۱۰ متر بر کوچه

ثبت نظر