1/1
داربست فلزی

داربست فلزی

داربست (ساختمانی)

تهران
اقدسیه
توضیحات

انجام کلیه خدمات داربست در تمام نقاط عقد قرارداد با پروژه های دولتی و شخصی با بیمه مسئولیت و دارای گواهینامه تایید صلاحیت HSE نصب ، اجاره ، خرید وفروش بامدیریت : قاسم زاده